shanghai - pudong - jin mao tower


Jin Mao Tower
583-24