under south african skiesVoortrekkersmonument

210-34