Pinguin bij Kaap de Goede Hoop
Zuid-Afrika

151-36
under south african skies